Prohlášení o shodě

Kamenivo z vysokopecní strusky

Kamenivo z lité konvertorové strusky