Informace o prodeji, cenách a dostupnosti kameniva   na webu: trz.cz/kamenivo
Oznámení o realizaci fúze 

zanikající společnosti 
 
Doprava TŽ, a.s. 

s nástupnickou společností TŘINECK´É ŽELEZÁRNY, a.s.