Doprava TŽ, a.s.

silniční motorová doprava nákladní, prodej kameniva

Akciová společnost Doprava TŽ, a.s. charakterem svých služeb zabezpečuje proces technologické a obslužné dopravy pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. a další společnosti ve skupině TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - MORAVIA STEEL.

Část přepravních kapacit nabízí společnost Doprava TŽ, a.s. podnikatelským subjektům i soukromým odběratelům v rámci Třinecka a okolí.

Společnost se v minulých letech i v současnosti významně podílí na výstavbě dopravní infrastruktury v regionu.

Od 1. dubna 2006 je společnost výhradním prodejcem umělého hutného kameniva a lité konvertorové strusky z produkce TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s..